خب. سرو سامون دادن به خونه ای که چند روزه حس و حال انجام هیچکاری توش نداشتی، سخت و وقت گیره. ولی بالاخره تموم شد. به خونه و کارای عقب افتاده ی خونه و همچنین به ظاهر خودم رسیدم و الان حالم عااالیه. و این منم، دختری که میخواد با انرژی به سمت رویاهاش بره. الان میخوام برم واسه خودم یه شربت آلویه ورا ی ماماتون پز آماده کنم و بخاطر  زحمتای امروز از خودم قدردانی کنم. بعدشم میخوام برم دفترچه ی محترم کنکور رو بخرم.;-)

به به. چقد کار دارم و این یعنیی من ادم فعالی هستم یا میتوونم باشم.

یوهووووووو