نمیتونم واسه کسی کامنت بذارم.به نظرات خودم هم تا نرم تو بخش مدیریت دسترسی ندارم.کسی میتونه کمک کنه؟