همین عست که عست

۴ مطلب در خرداد ۱۳۸۹ ثبت شده است

Unknown

انچه را می شنوی باور می کنی ، در حالی که انچه را نمی شنوی باید باور کنی. زیرا سکوت به حقیقت نزدیک تر است تا گفتار...

 

 

جبران خلیل جبران

۲۲ خرداد ۸۹ ، ۰۹:۰۹ ۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شادان ....

Unknown

۲۲ خرداد ۸۹ ، ۰۸:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شادان ....

Unknown

خوشحالم

۱۹ خرداد ۸۹ ، ۱۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شادان ....

....

حس میکنم دارم راحت میشم

۰۳ خرداد ۸۹ ، ۰۷:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شادان ....