تو مسیر تهران به شیراز باهاش آشنا شدم.یه آدم جالب.شبیه مارکو پلو.از ٢٠٠٨ تا خالا نرفته خونشون.جالبه ها