خب من چند تا هدف دارم واسه امسال. یکیش را اندازی کسب و کاره. با یکی از دوستام اولین قدمش رو برداشتیم. ایده رو فرستادیم و امیدوارم بتونیم پذیرش بگیریم واسه ایدمون. 

یه هدف دیگم کاهش وزنه که دارم به همون رژیم آنتونی رابینز که گفتم عمل میکنم. ضمنا دوستان من گیاهخوار نیستم (در پاسخ به کامنتها).

هدف دیگه ای که دارم تسلط بر فرانسه هست که متاسفانه سریال فرانسه پیدا نکردم و فعلا باید با پیمزلر سر کنم. 

و هدف دیگه، ادامه تحصیله که در این راستا هم باید قدم بردارم. 

البته اینا هدفای کلی بودن. هدفای جزیی هم زیادن که تو برنامه هام هست. 

البته یه نکته ی بسیار مهم قبل از همه ی اینا نظمه. امروز با توجه به مشکل  ظاهر شدن سوسک تو خونه، همه چی رو از کابینت ریختم بیرون و کلی کار واسه خودم تراشیدم. باشد که این موجودات ریشه کن بشن.
به هرحال تا خونه زندگی آدم منظم و مرتب نباشه، بقیه ی هدفا کشکن