سلام.بعد از مدت ها اومدم.

هرچند بازم دید به دیر خواهم آمد.

دلم تنگ شده.

حس روزای قبلمو ندارم.یه بار سوسانو به جومونگ گفت:برای آنچه که بین ما گذشته فرصت سوگواری نیست.منم فرصت ندارم.سوگوازی بهشه واسه بعد از مرگ.حالا رو بچسب.همیشه نمیشه مثل شیر قوی بود.گاهی واسه ÷یروزی باید مثل خرگوش زبل باشی.