این کتاب محشر رو بخونید.

اثر مرکب.

عاااالیه. همین!