تحقیقات من نشون داده که راستی راستی زندگیت عین ذهنته. یعنی خیلی بررسی کردما که میگم. وقتی منفی بافی کنی هی اوضا بدتر میشه. 

دیگه اینکه، راستی راستی باید اونجوری که میخوای زندگی کنی. اگه دنبال یه خونه زندگی شیک هستی، همین الان هرجا هستی خرت و پرتای اضافی رو بریز از خونت بیرون. مرتب باش.. تا حد امکان شیک باش. ببین یه جوری درا به روت باز میشه که نگو.

برعکسشم کاملا صادقه. 

خب. پس پیش به سوی زندگی. 

 اخ جوووون. چه زندگی باحالی رو دارم شروع میکنم در استانه ی سال نو

یوهووووووووو