چندروز دیگه ۲۰۱۶ شروع میشه. دلم میخواد تا قبل از شروع شدنش این مقاله رو بفرستیم. و دلم میخواد یه لیست بلندبالا از اهداف سال ۲۰۱۶ خودم  و ترجیحا همسر بنویسیم و دلم میخواد تا اخر سال ۲۰۱۶ به همشون برسیم.

آخ جوووون. سال نو رو همیشه دوس دارم.چه هجری شمسی باشی چه میلادی