امروز صحبت از ضعف چشم و دلایل روانی اش شد.

طبق طب کل نگر، ریشه ی اصلی بیماریها مادی نیست. 

"دکتر باخ" معتقد است : «بیماری ها با شیوه مادی از میان نمی روند ، زیرا بیماری ها اصلاً مادی نیستند و آنچه را که ما بیماری می خوانیم حاصل نهایی نیروهایی است که عمیقاً در دراز مدت عمل کرده اند . »

من تصمیم گرفتم به ضعف یا درد قسمتهای مختلف بدن و ریشه هاش بپردازم. البته منبع این مطالب باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد هست.

امروز چشم.

 چشم ها : نمایانگر گنجایش دیدن هستند . درد و تاری در چشم ها یعنی فرد نمی خواهد چیزی را درباره خود یا زندگی یا گذشته و حال و آینده خود ببیند . کودکان خردسالی که بی دلیل و به یکباره دچار ضعف چشم می شوند ، در محیط خانه شاهد و ناظر چیزهایی هستند که تمایلی به دیدن آنها ندارند و به جهت اینکه قدرت عوض کردن این شرایط را ندارند ، با ضعیف کردن بینایی خود دیگر مجبور نیستند تا این شرایط ناخواسته را به روشنی ببینند! "لوئیز هی" از افرادی که از عینک استفاده می کنند می پرسد: "آیا شما می ترسید گذشته و یا آینده را ببینید؟" او معتقد است اشخاصی که مشتاقانه تمایل به پاک کردن گذشته خود دارند زمانی که واقع بینانه به مواردی که مدتی قبل از عینکی شدن (که مایل به دیدن این موارد نبودند) نگاه کردند و به وسیله تمرینات این موارد را از تجربه خود زدودند ، شفایی حیرت انگیز پیدا کردند!