واوووو. چه برف خوشکلی. چه درختا ناز شدن. دوس دارم. زندگی چقد خوشکله. خداجونم شکرت. من به خودم نشون میدم که لایق اومدن به این دنیا بودم. میدرخشم