بعععله. من بارها و بارها و بارها تو زندگیم شروع کردم و تموم نکردم. ولی دوباره شروع میکنم. دلم میخواد این بار با انرژی برم جلو. دلم میخواد زندگی کنم. دلم میخواد لذت ببرم و زندگی رویاییمو خلق کنم. توان اینو تو خودم میبینم. فقط باید بجای دست دست کردن بلند شم. باید از همین امروز از همین الان لحظه هامو بچشم و مستشون بشم و تو هرلحظه کاری بکنم که بنظرم بهترینه. راستی چقدر کار هیجان انگیز میشه کرد. تکلیف  سفرم که معلوم بشه میخوام برم دنبال یه ورزش هیجان انگیز. حدس زدنش با شما. البته این شوخی بود چون من واقعا واسه دل خودم اینجا مینویسم و میدونم که افراد زیادی نمیخوننش. اما خب. یه دفترخاطرات باحال شده وایم. از سالها پیش. از اون موقع که هنوز دانشجو بودم. از درس و عشق و زبان و....

وحالامن اینجام. تو ی خونه نشستم. روی صندلی. پام روی میز تحریر. و گوشی در دست. و میخوام ژستمو عوض کنم تا آیندمو عوض کنم. خب اولین کار. یه چای دارچین واسه خودم درست میکنم که خالم خوب شه. با کشمش یا خرما. تا اولین رژیم لاغری کل عمرم به هم نخوره.

امروز سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴. ساعت ۱۴