قراربود اینجا چیزایی که جذب میکنم رو بنویسم. امروز صبح داشتم به این فکر میکردم که کاش یه تقویم رومیزی واسه ۹۴ داشتم. همین الان همسر یه تقویم رومیزی و دوتا سررسید داد بهم. جالب بود واسم.آخ که چه حالی میده اگه همه چی همینجوری جورشه. به به