خواسته هایی که باید تا پایان ۹۴ بهشون برسم.

۱_گرفتن پذیرش فول فاند 

۲-تسلط بر فرانسه

۳-رسیدن به وزن مناسب

۴- کسب درآمد قابل قبول 

البته خواسته های زیاد دیگه ای هم هستن که اینها مهمترینشون هستن. 

من متعهد هستم نسبت به رویاهام.