بچه ها هی گیر دادن تو که مسافری.اصلا روزت درست نیست.چرا به خودت الکی گرسنگی میدی؟اینطوری که نمیشه روزه گرفت.

و من میگم میشه

تو این دنیا همه چیز ممکنه.

یکی از دوستام به سبک عبادت من میگه روش دلمندانه.

کاش اینی رو که بلد کردم،در مورد اون مشکل کذایی هم به کار بیاد.