به به. سال نو داره میاااد. و من خوشحالم. 

 یه دوست دارم که از نظر روحی به هم ریخته اس و من باید یادش بیارم که رویاهاشو زندگی کنه. 

یه به اصطلاح خاله دارم که زندگیشو چندسالیه داره با کارای خونه تلف میکنه. در واقع هیچ کاری نمیکنه جز کار خونه. باید یادش بیارم که زندگی کنه و اینکه بدبینی رو کنار بذاره.  

یه مامان دارم که باید  دلتنگیاشو کمرنگ کنم 

 یه عااالمه مطلب دارم واسه یاد گرفتن

 و مامان همسر که باید کمکش کنم دنیا رو یه جور دیگه ببینه.

 من میتونم اثر خوبی رو این دنیا بذارم