بعله. رفتم کلاس سنگنوردی. از اونی که تصور میکردم جالبتر و هیجان انگیزتر شروع شد. نکته ی جالبش اینه که از همون اول ازت توقعات گنده گنده دارن.تعجبآخه یکی نیس بگه من جلسه ی اولم. تازه چند ساله جز راه رفتن تا دم در خونه کاری نکردم. همه ی بدنم درد مزکنه. ولی انصافا غالی و لذت بخشه. من انتظار داشتم مث غار نوردی از همون اول با طناب و هارنس کارکنیم. ولی اصن اینجوری نیس. خودتی و خودت. یه کفش میپوشی. دستتو میگیری به گیره ها و از دیوار میری بالا. حرفه ای ترها که رو سقف بودن همش. چه حالی میکنن واقعا. منم دلم میخواد.