من خوشبختانه چند ساله قید تلویزیون دیدن رو زدم ولی متاسفانه اخبارش از همه جا میرسه که تو این دنیا چه خبره.

دیشب شنیدم که جناب احسان علیخانی دست گل به آب داده و توهین کرده. حوصله ندارم زیاد بنویسم.

فقط متاسفم واسه دخترایی که الکی این آدم رو بت کردن و حالا ایشون فک کرده چه خبره که راحت توهین میکنه.

واسه صدا و سیما هم بیشتر از همه متاسفم واقعا.