آخ جون. امروز یه اتفاق خوشکل افتاده. اونم اینکه یکی از گلدونام که خیلی حالش بد بود، الان جالش خیلی خوبه. دم همسر گرم که دیشب از این گل قطع امید نکرد و بهش کود آهن داد و خاک برگ هم بهش اضافه کرد. من راستش نظرم این بود که باید قبلا اینکارا رو میکردیم. و اینکه خب ممکنه الان هم جواب بدن ولی باورم نمیشد به این زودی. داشتم تلفنی و با ذوق واسه مامان تعریف میکردم که ایشون فرمودن بله دیگه. مث آدم. به آهن نیاز داره. چقد بگم قرصای آهنتو بخور. !!!!!!! من این وسط چیگارم آخه. موضوع گل بود. عجبا.