طبق قانون جذب به هرچیزی که بیشتر توجه کنی بیشتر ازش بهت برمیگرده. من که اینا رو میدونم چرا تو وبگردیام اطلاعات حوادث تلخ رو میخونم. یا چرا وقتی کمکی لزم برنمیاد تو دعوای مزخرف و مداوم همسایمون با شوهرش، چرا یه جوری خودمو مشغول نمیکنم که ذهنم درگیرشون نشه؟ چرا واقعا؟ مگه من واسه خودم  شادی نمیخوام و واسه بقیه؟

تصمیم بگیر. یک بار واسه همیشه تصمیم بگیر که فقط به خوبیها اجازه ی ورود بدی. خلاف خوبیها رو اگه میتونی کمک کنی، و اثر خوب بگذاری خوبه بدونی. درغیراینصورت اصلا کمک نمیکنه که دنیای بهتری بسازی