الان مینا اس ام اس داد.÷رسید دلم از چیزی پره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آره .خیلی

میخوام مثبت باشم و نگم حالم از جنس مذکر بهم میخوره

پ.ن.دوستای خوبی از این جنس دارم.اینو بذارین به پای عصبانیت